W.A. Mozart

Sonate en do Majeur KV 545
 W.A. Mozart
 Mako Watanabe-Hayafuji, piano
 28th June, 2014